Štandard plemena

 

Pôvod: Rusko

Dátum PUBLIKÁCIE je platný, originál-STANDARD: 00.00.0000

VYUŽITIE: Formy využitia plemien jevyjádrený v samotnom  jeho mene–strážny pes a spoločník. Ľahko saprispôsobí ako v byte,tak aj v dome či na pozemku, prispôsobivý voči klimatickým podmienkám a ľahko sa udržiava. Je to poslušný, vyrovnaný pes s dedičným ochranárským inštinktom.

FCI KLASIFIKÁCIA: Skupina 2. Pinče a bradáče-molosoidní plemená

– Švajčiarske pastierske psy

Oddiel 2.2 Horský typ, bez pracovnej skúšky.

Krátky historický prehľad: Moskovský strážny pes bol vyšľachtený v roku 1950. Tvorca tohto plemenabola vojenská kynologická škola, konkrétne jej chovateľská stanica „ Červená hviezda“. Plemeno vzniklo krížením Kaukazského ovčiaka ,Svatobernardského psa a Ruskéhošrkvrnitého psa. Prvým predstaviteľom plemena Moskovký strážny pes bol Orslan.

Prvý popis plemena Moskovský strážny pes siaha až do roku 1958. Prvýštandard bol publikovaný v

v roku 1985, kedy bolo plemeno uznané medzinárodne. 17. apríla 1992 bol uvedený štandard schválený Ruskou federáciou pre pracovné psy. Platný štandard bol schválený v roku 1997 Ruskou kynologickou federáciou a uznaný oddelením pre chov zvierat Ruského ministerstva poľnohospodárstva.

Celkový vzhľad: Moskovský strážny pes je mohutnýpess nadpriemernou výškou, harmonický, robustného typ a pevnej konštitúcie  s mierne predĺženýmtelesným rámcom. Je to dobre svalnatý pes, pohyblivý aveľmi aktívnyi. Pohlavný výraz je jasne definovaný, psy sú viditeľne mohutnejšie ako feny.

Dôležité PROPORCIE: Dĺžka tela je v pomere voči kohútiku u psov 104 – 105%, u fen 106%-

108%. Hĺbka hrudníka je 50 – 52% výšky v kohútiku. Dĺžka nosnej partie tvorí  34% – 37%

dĺžky hlavy.

POVAHA/TEMPERAMENT: Poslušný, sebavedomý, vyrovnaný, inteligentný, s výrazne ochranárským a strážnym inštinktom, nezávislý a priateľský, verný majiteľovi a rodine, nikdy nevykazuje bezdôvodnú agresiu. Ľahko sa cvičí, môže byť aj sprievodným, ochranným a strážnym psom.

Hlava: Masívna, veľká, výrazná, ale v harmónii k celkovému vzhľadu psa.

LEBKA:

Lebka: široká a hlboká s širokým, mierne zdvihnutý čelo, čelné brázda je málo viditeľná, nadočnicové

oblúky sú dobre vyvinuté. Vzhľadom k dobre vyvinutému svalstvu  je tylový hrbol len slabo poznateľný.

Stop: krátky, dobre viditeľný, pomerne hlboký.

2

TVÁROVÁ ČASŤ:

Nos: Veľký a široký, čierny.

Papuľa: kratšía ako lebka, veľká, široká, hlboká, pod očami dobre vyplnená. Dĺžka papule je približne 34%-37% dĺžky hlavy. Hřber papule je v paralelnej línii s čelom.

Pysky: silné, mäsité, čierne, pevné, a pri zavretej tlame úplne zakrývajúce spodnú čeľusť. Neprevislé pysky

ČEĽUSTE/zuby: čeľuste sú silné a široké. Zuby sú veľké, biele, tesne k sebe priliehajúce, rezáky postavené vjednej línii, plnochrupost-42 zubov. Nožnicový zhryz. Zlomené rezáky a špičiaky, ak nebránia v určení skusupsa, neovplyvňujú kvalitu jednotlivca.

Líca: dobre vyvinuté.

Oči: stredne-veľké, tmavé, guľaté, hlboké a široko posadené. Výraz je pokojný a sebaistý. Očné viečka sú čierne, pevné a relatívne suché.

Uši: stredne veľké, zavesené na chrupavky, trojuholníkové, mierne zaoblené, so strapcami, predný okraj ucha tesne prilieha k lícam psa. Nasadené nad očnou líniou.

Krk:Stredne dlhý, oválny v priereze, jeho dĺžka je približne rovná dĺžke hlavy, dobre osvalené, stredne vysoko nasadený, šija  jasne vyjadrená, je tolerovaný mierny lalok.

TELO:

Horná línia: rovná, pevná.

Kohútik: dobre vyvinutý a viditeľné nad chrbtovou líniou, najmä u psov-samcov, široký, dlhý, dobre svalnatý.

Kohútik vo výške nad zadok.

Chrbát: Silný, rovný, široký a svalnatý. Čistá dĺžka chrbta sa rovná približne ½ dĺžky chrbáta meranej od kohútiku ku koreňu chvosta.

Bedrá: krátke, široké, dobre osvalené, mierne klenuté.

Kríže: široké, svalnaté, stredne dlhé, mierne sa zvažujúce.

Hrudník: hlboký, dlhý a široký, jasne vyvinutý, hrudník rozširuje chrbát. Predhrudie trochu vystupuje

pred lopatku. Spodná časť hrudníka dosiahne úroveň lakťa alebo mierne nižšie.

Spodná línia a brucho: mierne vtiahnuté brucho.

Chvost: Široký, silný, až k pätám. Nasadený na úrovni tak, aby zlúčil s klesajúcim chrbtom. V pokoji visiaci,  na konci nesený v  miernom oblúku, v strehu nesený kosákovo nad chrbtom. Po celej dĺžke rovnomerne osrstený.

KONČATINY

HRUDNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: silné kosti. Hrudné končatiny sú  pri pohľade spredu rovné a rovnobežne postavné.

Lopatka: dlhá, dobre osvalená a uložená. Uhol medzi lopatkou a ramennou kosťou je približne 90 ° – 100 °.

Nadloktie: Šikmé, stredné dlhé, masívne.

Lakeť: nikdy vtočený von  alebo vytočený von.Výška od zeme až k lakťu tvorí  50-52% kohútikovej výšky jednotlivca.

Predlaktie: rovné, dostatočne dlhé a masívne.

Priehlavok (nadprstia): krátke, široké, silné, mierne šikmené.

Tlapy: veľké, guľaté, klenuté prsty, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu byť akejkoľvek farby.

PANVOVÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: silné kosti. Pri pohľade zo zadu rovné a paralelné, od seba trochu širšie postavené  ako hrudné končatiny.

Stehná: stredne dlhé, mierne šikmé.

Kolena: Dobre zauhlené.

Lýtka: takmer rovnakej dĺžky, ako stehná.

Päty: Pri bočnom pohľade dobre zauhlené.

Priehlavok (zadné nadprstia): krátky a silný, takmer zvislo.

Zadné labky: veľké, guľaté,s klenutými prstami, vankúšiky sú hrubé a mäsité, pazúry môžu mať ľubovoľnú farbu.

Pohyb: Voľný a vyvážený pomalý pohyb.

Typickými pohybmi sú klus s dlhým krokom a ťažký cval. V kluse sa končatiny pohybujú v paralelne s osou tela, pri zvýšenom ruchu klusu sa končatiny viac približujú s tendenciou vytvoriť jednu stopu. Všetky kĺby sú voľne pohyblivé. Pri pohybe je kohútik a zadok približne na rovnakej úrovni.

Koža: Silná, bez veľkého množstvo voľnej kože, je tolerovaný lalok.

OSRSTENIE:

Srsť: bohatá, dlhá, hustá, s dobre vyvinutou podsadou a rovnými pesíkmi. Kratšie osrstenie na hlave a na prednej časti končatín. Srsť tvorí hrivu okolo krku, osrstenie na zadnej strane končatín a chvosta je rovnomerné.Osrstenie je rozvinutejšie u psov – samcov. Mierne zvlnená srsť je tolerovaná na chrbtici zadku, na predlaktí.

Farba: Strakatá, škvrnitá. Biela s červenou, červeno-čierna, červená alebo na černasté škvrny.

Bez ohľadu na farbu škvŕn by mal byť prítomný červený odtieň. Biele sfarbenie je potrebné na hrudi,

predlaktia na lakťoch, zadným nadprstiam až k pätám a na špičke chvosta. Okrem uvedených škvŕn

farby sú žiadúce čierne škvrny okolo očí (monokel) a strapcami černasté farby okolo uší.

Najpopulárnejšie je tmavé sfarbenie hlavy s tmavou maskou, čierne znaky okolo očí (monokel) a načernalé sfarbenie okolo uší-všetkov kontraste so svelejším telom s červenými škvrnami, ktoré sú výrazne ohraničené od bielej farby.

VÝŠKA A VÁHA:

Výška v kohútiku:

Psy-77-78 cm, nie menej ako 68 cm.

Feny-72-73 cm, nie menej ako 66 cm.

Horná hranica výšky nie je obmedzená.

Hmotnosť: Psy od 55 kg.

Feny od 45 kg.

Vady:Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených hodnôt musí byť posudzovaná ako vada, stupeň

Hodnotenia musí presne vychádzať zo stupňa tejto vady a jej vplyvu na celkové zdravie a pohodu jednotlivca.

VÁŽNE CHYBY:

· Všetky odchýlky od konštitúcie alebo anatomické vady.

· Ľahký, štvorcový rám.

· Ochabnutosť

· Nadmerné vzrušivosť.

· Úzka hlava, okrúhla lebka, hladký alebo strmé stop.

· Ovysnuté pysky, nadprodukcia slín v kútikoch úst (slinenie).

· Čelnej brázda je hlboká, hlboké vrásky na čele, líca príliš mäsité.

· Nedostatočné pigmentácia pyskov, nosová pigmentácia je neúplná.

· Preklopené, napoly-stojace uši, ružové uši.

· Príliš svetlé oči, výrazné, šikmo posadené, voľné viečka, viditeľné tretie viečko, pochmúrny výraz.

· Krk je príliš dlhý, vysoko nasadený, nadmerné laloku.

· Zadok je výrazne nad kohútik.

· Zalomený, zatočený a kupírovaný chvost.

· Strmé ramená, obmedzenie mobility v ramene.

· Krátke lopatky alebo paže.

· Príliš úzke postavenie predných a zadných končatín.

· Kravský postoj, príliš dlhé lýtka, aj príliš otvorený postoj, príliš slabé šľachy.

· Kučeravá srsť, príliš krátka srsť, absencia závesov.

·Iné než uvedené sfarbenie.é Biele škvrny na ušiach, asymetrické monokle, nedostatočné monokle, alebo monokel iba na jednom oku, monokel bez čiernej farby, nie plné monokle.

· Výška u psov menej ako 68 cm, u fen menej ako 66 cm.

VYRAĎUJÚCE VADY:

· Agresivita alebo nadmerné plachosť.

· Musia byť diskvalifikovaní jedinci, ktorí vykazujú zjavné fyzické alebo povahové abnormality.

· Predkus alebo podkus, skrížený skus

· Chýba jeden alebo viac zubov, nepravidelne postavené rezáky.

· Hnedý nos a očné viečka.

· Modré alebo zelené oči, škvrny na rohovke.

· Paspárky.

· Asymetrické pohyb a tempo.

· Odchýlka od typu typického pohlavného prejavu-fena psieho vzhľadu a naopak.

POZN.: Psi – samci musia vykazovať normálne vyvinuté semenníky úplne uložené v miešku.

/Foto: Petr Kubík/